Buikspreekpop

Via het citaat spreekt de schrijver even bij monde van een ander. Hij gedraagt zich als een buikspreekpop. In zijn theoretische model over intertekstualiteit Echo’s echo’s (1988) beschrijft Paul Claes de verschillende functies die een citaat kan hebben. Zo kan de spreker een citaat destructief gebruiken: hij distantieert zich van de aangehaalde tekst. ‘Hoezo “bonusaanbieding”?’ Claes ...