Ballet

Nu Alleen maar nette mensen, de verfilming van Vuijsjes gelijknamige bestseller, een dikke bioscoophit is, vindt er een herhaling van zetten plaats. Opnieuw voelen (meestens) zwarte vrouwen zich geroepen om auteur, boek en film – gooi maar op één hoop, als de zaak maar in de fik gaat! – van racisme en seksisme te betichten. ...

Ontwenningsliteratuur

Schrijvers zijn drinkers. De bekendste Nederlandse letterheren zijn doorgaans zeer openhartig over hun alcoholgebruik. Harry Mulisch zei in een interview dat hij elke avond een fles wijn drinkt, een halve fles tijdens het eten, een halve erna. A.F. Th. van der Heijden noemt zichzelf een ‘kwartaaldrinker’. Zelfs de gedisciplineerde en gematigde Grunberg drinkt zijn deel. ...