Ballet

Nu Alleen maar nette mensen, de verfilming van Vuijsjes gelijknamige bestseller, een dikke bioscoophit is, vindt er een herhaling van zetten plaats. Opnieuw voelen (meestens) zwarte vrouwen zich geroepen om auteur, boek en film – gooi maar op één hoop, als de zaak maar in de fik gaat! – van racisme en seksisme te betichten. ...