Barmhartig

De zaak Mauro Manuel maakt een hoop duidelijk. Allereerst dat politici slecht geïnformeerd zijn of liegen, hoogstwaarschijnlijk het laatste. Eén van de voornaamste argumenten dat minister Leers hanteert om zijn discretionaire bevoegdheid niet te gebruiken is de zogenaamde precedentwerking. Als Mauro mag blijven moeten andere Mauro’s ook mogen blijven. Om hoeveel Mauro’s gaat het dan? Volgens ...